Yetenek Motorlu Taşıtlar ve Sürücü Kursu
Yetenek Motorlu Taşıtlar ve Sürücü Kursu

Ön Kayıt Formu

Adınız Soyadınız

E-posta adresiniz

Telefon

Mesajınız

Yetenek Motorlu Taşıtlar ve Sürücü Kursu Yetenek Motorlu Taşıtlar ve Sürücü Kursu

Menü

10 Ekim 2015 Sınav Soruları

(1) Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?

A) Karın yaralanmalarında

B) Bacak yaralanmalarında

C) Göğüs yaralanmalarında

D) Omurga yaralanmalarında

(2) Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Cisim çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.

B) Cismin dışarıda kalan kısmı cilt hizasından kesilir ve yara sıkı sarılır.

C) Cisim çıkarılmadan tespiti yapılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.

D) Cisim çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.

(3) Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir.

B) Sadece bacağı kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilir.

C) Sadece zehirlenme vakalarının taşınmasında kullanılmalıdır.

D) Köprücük kemiği kırıklarında hastanın sedye ile taşınması hayati önem taşır.

(4) Kazazede düz olarak sırtüstü yatırılır.
Baş yana çevrilir ve çene göğüsten uzaklaştırılarak soluk yolu açılır.
Kazazedenin bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılır.
İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak, öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

A) Şokun engellenmesi

B) Kanamanın durdurulması

C) Zihinsel aktivitenin korunması

D) Sindirim işlevinin rahat olması

(5) Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur?

A) Dolaşım sistemi

B) Sindirim sistemi

C) Hareket sistemi

D) Solunum sistemi

(6) Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması, Bak Dinle Hisset yönteminin hangi aşamasını oluşturur?

A) Dinle

B) Bak

C) Hisset

D) Dinle-Hisset

(7) Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?

A) Dolaşım sisteminin

B) Sindirim sisteminin

C) Hareket sisteminin

D) Sinir sisteminin

(8) Olay yerinde olası tehlikelerin belirlenerek güvenli bir çevrenin oluşturulması işlemi, ilk yardımın temel uygulamalarının hangisi içinde değerlendirilir?

A) Koruma

B) Bildirme

C) Kurtarma

D) Müdahale

(9) Hangi durumdaki yetişkin bir kazazedeye,göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?

A) Solunumu düzensiz olan

B) Solunum sayısı azalan

C) Kalbi düzensiz çalışan

D) Kalbi duran

(10) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

A) Trafik kazalarının önlenmesi

B) Mesleki başarının artırılması

C) Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması

D) Ülkedeki sağlık sisteminin iyileştirilmesi

(11) Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur.
Bu durum, öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur?

A) Mide

B) Beyin

C) Karaciğer

D) Kalın bağırsak

(12) Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?

A) Diz ile kalça arası

B) Ayak bileğinin alt kısmı

C) Ayak bileğinin üst kısmı

D) Diz kapağının olduğu bölge

(13) Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?

A) Burkulan eklemin kalp seviyesinden aşağıda tutulması

B) Burkulan eklemin sıkıştırıcı bir bandajla tespit edilmesi

C) Burkulan eklemin sürekli hareket ettirilmesi

D) Burkulan ekleme turnike uygulanması

(14) Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?

A) Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli

B) İlk geçiş hakkı yayaların olduğu için beklemeli

C) Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli

D) Durmadan dikkatli geçmeli

(15) Trafik görevlisinin, geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir? 

A) Dur işareti

B) Geç işareti

C) Yavaşlatma işareti

D) Hızlandırma işareti

(16) Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgâr işaretidir?

A) 

B) 

C) 

D) 

(17) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? 

A) Kaygan yola yaklaşıldığını

B) Kara yolunun deniz kıyısında bittiğini

C) Tehlikeli iniş eğimli bir kesime yaklaşıldığını

D) Taşıt yoluna taş, kaya veya toprak düşebileceğini

(18) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? 

A) Sesli ikaz cihazlarını kullanmanın yasak olduğunu

B) Tehlikeli madde taşıtının giremeyeceğini

C) Motorlu taşıt trafiğine kapalı yolu

D) Durmanın yasak olduğunu

(19) Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

A) 

B) 

C) 

D) 

(20) Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir? 

A) Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu

B) Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini

C) Sağa ve sola dönülemeyeceğini

D) Hızın artırılması gerektiğini

(21) Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü, aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır? 

A) Duraklamak

B) Araç içi ışıkları yakmak

C) Uzağı gösteren ışıkları yakmak

D) Sadece park veya sis ışıklarını yakmak

(22) I. Geçiş yollarının önü ve üzeri
II. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının durakları
III. Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerler ve dönemeçler
Yukarıdakilerden hangileri park etmenin yasak olduğu yerlerdendir?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

(23) Otoyollara girerken hangi şeridin kullanılması zorunludur?

A) Orta şerit

B) Hızlanma şeridi

C) Tırmanma şeridi

D) Yavaşlama şeridi

(24) I. Traktörler 
II. Otomobiller 
III. Motorlu bisiklet ve motosikletler 
IV. Şehirler arası yolcu taşıyan otobüsler 
Yukarıda verilen araçların hangilerinde, ilk yardım çantası bulundurulması zorunludur?

A) I ve II

B) II ve III

C) II ve IV

D) III ve IV

(25) Aşağıdakilerden hangisi, tescil işlemleri tamamlanmış araçların trafiğe çıkarılmasına müsaade eden ve muayene sürelerini belirleyen bir belgedir?

A) Sürücü belgesi

B) Araç imalat belgesi

C) Mali sorumluluk sigortası

D) Motorlu araç trafik belgesi

(26) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen motorlu araçların sürülmesine yetki veren belge, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sürücü belgesi

B) Araç imalat belgesi

C) Kaza tespit tutanağı

D) Motorlu taşıt sürücü sertifikası

(27) Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazası sırasında sürücü ve yolcunun taşıttan dışarı fırlamasını ya da başını çarpmasını önler?

A) Engel işareti

B) Çekme halatı

C) Boyun korsesi

D) Emniyet kemeri

(28) Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?

A) Hırslı ve kızgın olmamak

B) Kurallara uymaya özen göstermek

C) Başkalarının haklarına saygı göstermek

D) Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak

(29) Kaza yapan aracın ön ve arkasına, diğer araç sürücülerini yavaşlatmak ve olası bir kaza tehlikesini önlemek için aşağıdakilerden hangisi yerleştirilmelidir?

A) Yangın tüpü

B) Üçgen reflektör

C) Beyaz renkte taş

D) Teneke veya bidon gibi malzemeler

(30) Aksine bir durum yoksa, otoyollarda yolcu sepetsiz iki tekerlekli motosikletlerin azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

A) 70

B) 80

C) 90

D) 100

(31) Sivas tan hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Konya'ya oradan da Uşak'a gitmiştir.
Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur? 

A) Batı Doğu

B) Kuzey Güney

C) Güneybatı Kuzeybatı

D) Kuzeybatı Güneydoğu

(32) Aşağıdaki durumların hangisinde, sürüş esnasında refleksler zayıflamış olacağından direksiyon başındaki tepkiler çok daha yavaş gerçekleşecektir?

A) Sürüş öncesi alkollü içki içilmişse

B) Sürüş öncesi düzenli ve yeterli uyku uyunmuşsa

C) Molalarda kan dolaşımını artıran hareketler yapılmışsa

D) Temiz hava için aracın camları kısa süreliğine açılmışsa

(33) Şekildeki kontrolsüz kavşakta 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? 

A) Hızlanıp kavşağa girmeli

B) Geçiş hakkını kendi kullanmalı

C) 2 numaralı aracın geçmesini beklemeli

D) İkazda bulunup 2 numaralı aracı durdurmalı

(34) Kanlarındaki alkol miktarı .............. promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır. 
Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerde hangisi yazılmalıdır?

A) 0,20

B) 0,30

C) 0,40

D) 0,50

(35) Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sürekli işgal edilemez? 

A) 1

B) 2

C) 3

D) 1 ve 3

(36) Şekildeki devamlı yol çizgisi, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? 

A) Öndeki araçların geçilemeyeceğini

B) Hiçbir sebeple durulamayacağını

C) Sağ şeritten gidilemeyeceğini

D) Karşı şeride geçilebileceğini

(37) 88-89 Kuralı olarak bilinen ve bu sayıları ardı ardına söylemek için geçen sürede alınan yol, aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A) Fren mesafesini

B) Duruş mesafesini

C) Takip mesafesini

D) İntikal mesafesini

(38) Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A) İşaret verdiği anda manevraya başlamalı

B) Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmeli

C) Manevraya başladıktan sonra işaret vermeli

D) Manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmeli

(39) Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile minibüsün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

A) Minibüs, otomobile

B) Otomobil, minibüse

C) Şeridi daralmış olan, diğerine

D) Dingil ağırlığı az olan, diğerine

(40) Kara yolu aşağıdakilerin hangisinde doğru tanımlanmıştır?

A) Trafik için hayvanların ve araçların yararlandığı alanlardır.

B) Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır.

C) Trafik için araçların yararlanmasına uygun şeritlerdir.

D) Trafik için yapılmış özel amaçlı arazi parçalarıdır.

(41) Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?

A) Park lambası

B) Sinyal lambası

C) Şarj lambası

D) El fren lambası

(42) Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını artırır?

A) Rölanti devrinin yüksek olması

B) Fren hidroliğinin tamamlanması

C) Soğutma suyuna antifriz katılması

D) Lastik hava basınçlarının kontrol edilmesi

(43) Motorda sürtünmenin azaltılarak parçaların ömrünün uzatılmasının sağlanması görevini, aşağıdakilerden hangisi üstlenir?

A) Motor yağı

B) Araç lastiği

C) Fren hidroliği

D) Akü elektroliti

(44) Araca römork bağlandığı zaman aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?

A) Römorka yük konulması

B) Römorkun farlarının yakılması

C) Römorkun üzerine branda çekilmesi

D) Römorkun elektrik sisteminin prize takılması

(45) Egzoz susturucusu, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesin azaltılmasında görev yapar. 
Buna göre, araçlardaki egzoz susturucusu çıkarılırsa ne olması beklenir?

A) Gürültü kirliliğinin artması

B) Motorun ısınarak stop etmesi

C) Gürültü kirliliğinin en aza inmesi

D) Egzozdan siyah renkte duman çıkması

(46) Aşağıdakilerden hangisi, dizel motorlarda depodaki yakıtın bitmesi sonucunda meydana gelir?

A) Hava filtresinin kirlenmesi

B) Yakıt deposunun delinmesi

C) Yakıt sisteminin hava yapması

D) Depo kapağı ve çevresinin kirlenmesi

(47) 

A) Emme zamanı

B) Sıkıştırma zamanı

C) Ateşleme (İş) zamanı

D) Egzoz zamanı

(48) Dizel motorlu aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? 

A) Fren hidrolik seviyesinin çok düştüğünü

B) Arka sis lambasının yanmakta olduğunu

C) Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu

D) Egzozdan çevreyi tehdit edecek boyutta gaz yayıldığını

(49) Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Far kablo bağlantılarının oksitlenmesi

B) Akü şarj durumunun yeterli olmaması

C) Hava filtresinin kirlenmesi

D) Bujilerin eskimesi

(50) Karlı ve buzlu yol kesimlerinde, araçların kaymasını önlemek amacıyla öncelikle motordan güç alan tekerleklerine, aşağıdakilerden hangisi takılır?

A) Çekme halatı

B) Patinaj zinciri

C) Hız sınırlayıcı cihaz

D) Lastik basınç sensörü

Sınav Süreniz Başladı