Yetenek Motorlu Taşıtlar ve Sürücü Kursu
Yetenek Motorlu Taşıtlar ve Sürücü Kursu

Ön Kayıt Formu

Adınız Soyadınız

E-posta adresiniz

Telefon

Mesajınız

Yetenek Motorlu Taşıtlar ve Sürücü Kursu Yetenek Motorlu Taşıtlar ve Sürücü Kursu

Menü

07 Ekim 2017 Sınav Soruları

(1) Ülkemizde ilk yardım gerektiren her durumda, 112 Acil Yardım Servisinin aranması ve gerekli bilgilerin doğru olarak verilmesi bir insanlık görevidir. 

Buna göre 112 Acil Yardım Servisinin aranması sırasında dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Olayın tanımını yapmaktan kaçınmak

B) Kimin, hangi numaradan aradığını bildirmekten kaçınmak

C) Sakin olmak ya da sakin olan bir kişinin aramasını sağlamak

D) Herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa bu durumu sağlık personelinden gizlemek

(2) Kanın vücuttaki görevleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Pıhtılaşmanın sağlanmasında rol oynar.

B) Vücut sıcaklığını ve vücudun sıvı dengesini ayarlar.

C) Oksijen, besin maddesi ve hormonları hücrelere, atık maddeleri ve karbondioksiti ilgili organlara taşır.

D) Vücudun hastalık etkeni olan mikroorganizmalara karşı savunmasını zayıflatır.

(3) Boyun travması olmayan bilinci kapalı bir kazazedenin hava yolu açıklığını sağlamak için aşağıdaki uygulamaları yapan ilk yardımcının, hangi seçenekteki davranışı hatalıdır?

A) Solunumu zorlaştıracak kıyafetleri gevşetmesi

B) Yabancı cismi görmeden kazazedenin ağız içine kör dalış yapması

C) Kazazedeyi sert ve düz bir zemin üzerine baş, boyun ve gövde ekseni düz olacak şekilde sırtüstü yatırması

D) Bir elini kazazedenin alnına koyarak başı geriye iterken diğer elinin iki parmağıyla çeneyi öne ve yukarı doğru çekmesi

(4) Çocuklarda temel yaşam desteği uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

A) Solunum yapıp yapmadığı Heimlich manevrası ile kontrol edilir.

B) Kalp masajı uygulamasının hızı, dakikada 50 bası olacak şekilde ayarlanır.

C) Göğüs kemiğine yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin ½’si kadar kalp basısı uygulanır.

D) Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısına bir elin topuğu yerleştirilir.

(5) Öksüren, nefes alabilen ve tıkandığını ifade edebilen bir kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır?

A) Kazazedeye dokunulmadan öksürmeye teşvik edilir.

B) Bir elin topuk kısmıyla iki kürek kemiğinin arasına 5 kez kuvvetlice vurulur.

C) Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur, kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.

D) Kazazedenin bacakları üzerine ata biner şekilde oturulur ve bir elin topuğuyla göbeğin üzerinden kürek kemiklerine doğru eğik bir baskı uygulanır.

(6) Baş ve yüzdeki ağır kanamalarda, aşağıdaki bası noktalarından hangisine basınç uygulanır?

A) Kasık

B) Koltuk altı

C) Şah damarı

D) Köprücük kemiği üzeri

(7) Burun kanaması olan kazazedeye hangi pozisyonu vermek gerekir?

A) Başı geriye doğru iterek yarı oturuş

B) Başı hafifçe öne doğru eğerek oturuş

C) Çeneyi göğse yaklaştırarak yüz üstü yatış

D) Çeneyi öne ve yukarı doğru çekerek sırtüstü yatış

(8) I. Yaşam bulguları ve yaranın durumunun değerlendirilmesi 
II. Sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağızdan yiyecek, içecek verilmesi 
III. Göğüste saplanmış bir cisim varsa çıkartılmadan cismin etrafının temiz bezlerle desteklenerek sabitlenmesi 

Verilenlerden hangileri delici göğüs yaralanmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

A) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

(9)  
Resimde görülen uygulama hangi kırıkların tespiti için yapılır?

A) Omurga kırığı

B) Üst kol kemiği kırığı

C) Ön kol kemiği kırığı

D) Köprücük kemiği kırığı

(10) Aşağıdakilerden hangisi sara krizi yaşayan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

A) Krizin kendiliğinden geçmesinin beklenmesi

B) Kilitlenmiş çenesinin zorla açılmaya çalışılması

C) El, kol ve bacaklarının bağlanması

D) Şekerli içecekler içirilmesi

(11) Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?

A) Tokluk hissi

B) Yavaş nabız

C) Görmede netlik

D) Yüzeysel solunum

(12) Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır?

A) Rentek manevrası

B) Heimlich manevrası

C) Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi

D) Koltuk altından tutarak sürükleme yöntemi

(13) I. Öz eleştiri yapabilmek 
II. Risk almaya meyilli olmak 
III. Trafikte diğer araç sürücülerini taciz etmek 
IV. Hata yapan sürücüleri uygun bir dille uyarmak 

Yukarıdakilerden hangileri güvenli sürüşü olumsuz yönde etkileyen kişilik özelliklerindendir?

A) I ve IV.

B) II ve III.

C) I, II ve III.

D) II, III ve IV.

(14) Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

A) Araçların tescil işlemlerini yapmak

B) Motorlu taşıt sürücü sertifikası vermek

C) Kara yollarında gerekli işaretlemeleri yapmak

D) Sürücü kursunda eğitilenlerin sınavını yapmak

(15) Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran, bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gerece ne denir?

A) Ada

B) Ayırıcı

C) Şerit

D) Banket

(16)  
Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?

A) Hızını artırmalı

B) Önündeki aracı geçmeli

C) Öndeki araçla arasındaki takip mesafesini azaltmalı

D) Daralan yol kesiminde karşıdan gelen araca yol vermeli

(17) Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi “gevşek malzemeli zemin” anlamındadır?

A)  

​​​​​​​B)  

​​​​​​​C)  

​​​​​​​D)  

(18) Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi bir yasaklama veya sınırlama belirtir?

A)  

​​​​​​​B)  

​​​​​​​C)  

​​​​​​​D)  

(19)  
Şekildeki “park etmek yasaktır” levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?

A) Yol yardımını

B) Aracın servise götürüleceğini

C) Park yapan aracın çekileceğini

D) Sadece arızalı araçların çekileceğini

(20) Sürücü belgesinin geri alınma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

A) İdari para cezası verilir.

B) 6 ay hapis cezası verilir.

C) Süresiz araç kullanmaktan men edilir.

D) Sürücü belgesi daha önce geri alındığından hiçbir işlem yapılmaz.

(21) Aksine bir işaret yoksa otobüslerin otoyoldaki azami hızı saatte kaç kilometredir?

A) 80

B) 90

C) 100

D) 110

(22) Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü, yerleşim yeri dışındaki kara yolunda saatte 60 kilometre hızla seyrederken önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?

A) 20

B) 30

C) 40

D) 50

(23)  
Şekildeki trafik tanzim işaretine göre hangi numaralı araçlar geçme yasağına uymamıştır?

A) Yalnız 3

B) 1 ve 2

C) 2 ve 3

D) 2,3 ve 4

(24)  
Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A) 1 - 2 - 4 - 3

B) 2 - 1 - 3 - 4

C) 2 - 3 - 4 - 1

D) 3 - 1 - 2 - 4

(25) Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

A) Zırhlı taşıt

B) Kamu hizmeti taşıtı

C) Organ nakil araçları

D) Umum servis araçları

(26) İki yönlü trafiğin kullanıldığı yollarda, karşı yönden gelen araçların hareketini zorlaştıran bir durum varsa sürücülerin geçişi kolaylaştırmak için aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A) İlk geçiş hakkını kendisinin kullanması

B) Aracını sağ kenara yanaştırması

C) Varsa sığınma cebine girmesi

D) Gerekli hâllerde durması

(27)  
Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?

A) Yalnız 3

B) 1 ve 2

C) 1 ve 3

D) 2 ve 3

(28) Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarından hangisi kullanılmalıdır?

A) Sis ışıkları

B) Acil uyarı ışıkları

C) Uzağı gösteren ışıklar

D) Yakını gösteren ışıklar

(29) I. Azami yüklü ağırlığın %20’den fazla aşılması hâlinde, yükü uygun hâle getirilinceye kadar araç trafikten men edilir. 
II. Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması durumunda bütün sorumluluk ve giderler işletenine ait olmak üzere yolcuların en yakın yerleşim biriminde indirilmesi sağlanır. 

Verilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) I. doğru, II. yanlış

B) I. yanlış, II. doğru

C) Her ikisi de doğru

D) Her ikisi de yanlış

(30) Aşağıdakilerden hangisi olası bir trafik kazasında araç içindeki ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?

A) Seyir hâlindeyken emniyet kemerinin kullanılması

B) Araca daha geniş ebatta lastikler taktırılması

C) Motor gücü yüksek araç kullanılması

D) Trafik cezalarının fazlalaştırılması

(31) I. Geçme yasağı olan yerlerden geçme 
II. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama 
III. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma 
IV. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme 

Verilenlerden hangileri trafik kazalarında asli kusurlu sayılacak hâllerdendir?

A) I ve II.

B) I, III ve IV.

C) II, III ve IV.

D) I, II, III ve IV.

(32) Satın alınan veya gümrükten çekilen aracın yeni tescilinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?

A) Mali sorumluluk sigortasının

B) Araç teknik muayenesinin

C) Servis bakımlarının

D) Kasko sigortasının

(33) Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Koruma başlığı

B) Hız sınırlayıcı cihaz

C) Yangın söndürme cihazı

D) Çocuk bağlama sistemleri

(34) I. Araç lastiği seçimi 
II. Çevre ve iklim koşulları 
III. Fren sistemi performansı 

Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?

A) Yalnız I

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

(35) Aşağıdakilerden hangisi çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?

A) Dere yataklarından kum alınması

B) Araç bakımlarının kapalı ortamlarda yapılması

C) Zaruri olmayan durumlarda araç kullanılması

D) Araçlarda kullanılan, yenilen ve içilen maddelerin dışarı atılması

(36) Aşağıdakilerden hangisi diferansiyelin görevlerinden biri değildir?

A) Yakıt tasarrufu sağlamak

B) Tekerleklere güç ve tork dağılımını sağlamak

C) Şafttan gelen torku artırarak akslara iletmek

D) Virajda dış tekerleğin iç tekerlekten fazla dönmesini sağlamak

(37) Benzinli bir motorda buji hangi zamanın sonunda ateşleme yapar?

A) İş

B) Egzoz

C) Emme

D) Sıkıştırma

(38)  
Gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A) Frenin tutmadığını

B) Fren hidroliğinin azaldığını

C) El freninin çekili olduğunu

D) ABS sisteminin devre dışı kaldığını

(39) Yağ eksilten bir araçta periyodik yağ değişimi yapmak yerine sürekli eksik yağı tamamlayarak aracı kullanmaya devam etmek, aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A) Yağ ömrünün artmasına

B) Yakıt tüketiminin azalmasına

C) Bakım masrafının azalmasına

D) Yağın çamurlaşarak motora zarar vermesine

(40) Hararet yapmış bir motorda radyatör suyu çok sıcak değilse aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğu düşünülür?

A) Fan müşirinin

B) Termostatın

C) Fan sigortasının

D) Klima kompresörünün

(41) Lastik değişiminden sonra balans ayarı yapılmaması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A) Aracın daha fazla yakıt tüketmesine

B) Frenleme performansının artmasına

C) Lastik basıncının kendi kendine azalmasına

D) Belirli bir hızdan sonra direksiyonun titremesine

(42) I. Soğutma suyunun donmasını engellemek 
II. Motorun daha verimli çalışmasını sağlamak 
III. Motorda oluşabilecek pas ve korozyonu önlemek 

Yukarıdakilerden hangileri antifrizin görevlerindendir?

A) Yalnız I

B) I ve III.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

(43) Seyir hâlindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması derhal durmayı gerektirmez?

A)  

​​​​​​​B)  ​​​​​​​

C)  ​​​​​​​

D)  

(44) Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?

A) Debriyaj balatasının eskimesi

B) Lastik hava basıncının düşmesi

C) Depodaki yakıt seviyesinin azalması

D) Aracın uygun olmayan devirde kullanılması

(45) Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?

A) Trafik içinde hatalı davranış sergileyen sürücülerin uyarılmaması gerektiğini

B) Bir toplumdaki kişilerin birbirlerine karşı davranışlarıyla trafik ortamındaki davranışlarının farklı olduğunu

C) Öfkeli araç kullanmaya eğilimli olmak ile saldırgan sürücülük davranışlarının birbirleriyle ilişkili olmadığını

D) Trafik kurallarının kişiler tarafından ve her koşulda güvenliği sağlamak amacıyla uygulanıp uygulanmayacağını

(46) Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir?

A) Öfke

B) Hoşgörü

C) İnatlaşma

D) Aşırı tepki

(47) Trafik ortamında bazen hak kendinizden yana iken bile bu hakkınızı diğer sürücüye vermek size bir şey kaybettirmeyeceği gibi daha huzurlu bir trafik ortamı sağlamaya katkıda bulunacaktır. 

Yukarıdaki açıklama trafikteki temel değerlerden hangisine aittir?

A) Sabırsızlık

B) Saldırganlık

C) Tahammülsüzlük

D) Feragat ve fedakârlık

(48) Aracını kaldırıma park etmiş bir sürücü, diğer yol kullanıcılarının kaldırımı kullanmasına engel olduğu gibi kaldırımı kullanamayan yayaların araç yoluna çıkmalarına neden olmaktadır. Oysaki - - - - düzeyi yüksek bir sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmez. 

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Öfke

B) Empati

C) Bencilik

D) Sorumsuzluk

(49) Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?

A) Empati kurmaktan kaçınmak

​​​​​​​B) Dinlemeyi etkin şekilde yapmamak

​​​​​​​C) Karşısındaki kişiye saygı duyarak varlığını kabul etmek

​​​​​​​D) Karşısındaki kişinin ne demek istediğini gözden geçirmek yerine akıl okumak

(50) Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir?

A) Trafik kurallarına riayet edilmesi

B) En soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi

C) Hız sınırlamalarının üstünde araç kullanılması

D) Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi

Sınav Süreniz Başladı